Záväzná prihláška na školenie

Štandardy a normatívne požiadavky (ISO 26000), 7.12.2015

I. Údaje o organizácii

II. Údaje o účastníkovi

III. Účastnícky poplatok