Záväzná prihláška na školenie

Model ZET, 8.-9.12.2015

I. Údaje o organizácii

II. Údaje o účastníkovi

III. Účastnícky poplatok