Model ZET

Model ZET – model spoločenskej zodpovednosti organizácií

Termín: pripravujeme

Miesto konania:
Žilina

_____________________________________________________________

CIEĽ ŠKOLENIA
Osoby so záujmom získať vedomosti o modeli spoločenskej zodpovednosti- modeli ZET, ktorý je zároveň metodikou pre Národnú cenu SR spoločenskej zodpovednosti.
Záujemcovia získajú informácie o implementácii konkrétneho modelu a spôsobe spracovania samohodnotiacej správy k modelu ZET.
Po absolvovaní školenia budú účastníci ovládať postup implementácie modelu ZET, spôsob spracovania samohodnotiacej správy pre hodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti podľa modelu ZET a hodnotenie úrovne zrelosti spoločenskej zodpovednosti.

POŽIADAVKY NA ÚČASTNÍKA
Špeciálne požiadavky na účastníkov sa nevyžadujú.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Podnikateľský subjekt, verejná správa.

______________________________________________________________________