Záväzná prihláška na školenie

Model výnimočnosti EFQM a samohodnotenie, 29. - 30. 10. 2015

I. Údaje o organizácii

II. Údaje o účastníkovi

III. Účastnícky poplatok