Záväzná prihláška na školenie

Model CAF a samohodnotenie, 23. - 24. 9. 2015

I. Údaje o organizácii

II. Údaje o účastníkovi

Mám záujem o ubytovanie:

III. Účastnícky poplatok