Manažér spoločenskej zodpovednosti

MANAŽÉR SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Termín:

pripravujeme
Miesto konania:  

 

 

 

Cieľová skupina:
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti manažérstva spoločenskej zodpovednosti, zamestnanci z podnikateľského prostredia i verejnej správy.

Požadované vzdelanie:
VŠ vzdelanie, resp. SŠ vzdelanie s praxou min. 5 rokov v oblasti manažérstva organizácie.

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí prístupy a podstatu súčasného vnímania spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR). Je schopný samostatne uplatňovať CSR. Získa vedomosti a zručnosti na implementáciu CSR do organizácie. Bude spôsobilý implementovať model ZET – model spoločenskej zodpovednosti v SR v rámci Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.

Metódy:
Interaktívny prístup (výklad prepojený s diskusiou), praktické cvičenia, riešenie prípadových štúdií, workshop.

ODBORNÝ GARANT
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. – poradca, metodik, školiteľ a vedúci posudzovateľ 

Pozvánka na stiahnutie