Záväzná prihláška na kurz CAF

Implementácia modelu CAF a Externá spätná väzba, 24.-25.3.2015

I. Údaje o organizácii

II. Údaje o účastníkovi

III. Účastnícky poplatok