Obsahová náplň kurzu

Implementácia modelu CAF a Externá spätná väzba

PROGRAM ŠKOLENIA A ČASOVÝ HARMONOGRAM
 

1. deň
09.00 – 11.00

Predstavenie a filozofia modelu CAF, jeho poslanie a možné prínosy pre organizáciu
Štruktúra modelu CAF
11.00 – 11.15 Prestávka
11.15 – 12.30

Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie
PDCA cyklus
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 15.00

Princípy výnimočnosti v modeli CAF
10 krokov ako zlepšovať organizácie verejnej správy pomocou modelu CAF
15.00 – 15.15 Prestávka
15.15 – 17.00Ciele Externej spätnej väzby modelu CAF
Princípy Externej spätnej väzby modelu CAF
Implementácia metodiky
Zhodnotenie a diskusia k 1. dňu školenia
   
2. deň
08.00 – 09.45


Rekapitulácia 1. dňa
Piliere Externej spätnej väzby modelu CAF
Dotazníky
09.45 – 10.00 Prestávka
10.00 – 12.00

Bodové hodnotenie pilierov
Praktické cvičenie
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 14.30 Praktické cvičenie na hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF
14.30 – 14.45 Prestávka

14.45 – 16.15


 

Titul Efektívny užívateľ modelu CAF
Požiadavky na žiadateľa o udelenie titulu
Fázy Externej spätnej väzby modelu CAF
Diskusia
Celkové zhodnotenie školenia, záver