Záväzná prihláška na školenie

Externá spätná väzba modelu CAF, 30. 9. 2015

I. Údaje o organizácii

II. Údaje o účastníkovi

III. Účastnícky poplatok