Orgány združenia

Dňa 25. 6. 2015 boli členmi Valného zhromaždenia občianskeho združenia zvolené orgány združenia.

Predseda Správnej rady:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. (spoločenská zodpovednosť organizácií)

Podpredsedovia Správnej rady:
Peter Ďugel (PR a marketing a prezentácia združenia)
Ing. Albert Németh (podnikatelsky subjekt - model výnimočnosti EFQM)
Mgr. Imrich Žigo (samospráva, združenie miest a obcí Slovenska)

Revízna komisia:
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.