Imrich Žigo

Mgr. Imrich Žigo

Mgr. Imrich Žigo

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

1999 - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
______________________________________________________________________________

PRAX – Priebeh zamestnaní

2015 – doteraz
Mesto Martin
Viceprimator

2014 – súčasnosť
DeMedia s.r.o.
konzultant

2012 – 2014
Univerzita Komenského – Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Manažér kvality zodpovedný za zavedenie SMK podľa ISO 9001

2011 – 2012
Sociálna poisťovňa, pobočka Martin
riaditeľ pobočky

2007 – 2010
Mesto Vrútky
Projektový manažér

2002 – 2007
Mesto Martin
Manažér kvality, Vedúci oddelenia strategického rozvoja

1999 – 2002
ZŤS TEES Defence a.s.
Vedúci kancelárie generálneho riaditeľa
___________________________________________________________________________________________

Osobné zručnosti a skúsenosti v oblasti manažérstva kvality

2012 – certifikát Manažér kvality
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

2012 – Certifikát - Interný audítor pre QMS a EMS podľa ISO 9001 a 14001
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

2010
Projektový manažér
Ramboll management - European training centre, Brussels

2008 - doteraz
Posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu a hodnotiteľ Externej spätnej väzby modelu CAF
Vedúci posudzovateľ modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
___________________________________________________________________________________________

Doplňujúce informácie

Projekty:
Ako manažér kvality viedol realizačný tím Mesta Martin, ktoré ako jediná organizácia zvíťazila v Národnej cene SR za kvalitu dva krát, aj podľa modelu EFQM, aj podľa modelu CAF.

Zaviedol a certifikoval Systém manažérstva kvality na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine podľa ISO 9001: 2008, ako vôbec prvej lekárskej fakulte v bývalom Československu.

Členstvá:
Poslanec Žilinského samosprávneho kraja
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Martine