Kontakt

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z.
Okružná 14
919 34  Biely Kostol

E-mail: cvzp@cvzp.sk 
predseda: 0948 069 604

IČO: 42348536
DIČ: 2023962809
IČ DPH: SK2023962809

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR dňa 19. 9. 2013, číslo spisu VVS/1-900/90-42096

Rýchly kontakt