Výhody členstva

 

Výhody Individuálne členstvo Kolektívne členstvo
Získavať informácie o činnosti združenia a novinky
v oblasti výnimočnosti organizácií prostredníctvom
zasielania info e-mailov
áno áno
Možnosť účasti na školeniach, seminároch
organizovaných združením so zľavou 10 %
áno áno
Možnosť účasti na konferenciách organizovaných
združením so zľavou 15 %
áno  áno 
Zasielanie informácií o aktuálnych aktivitách
združenia (školenia, semináre,...) prostredníctvom
Newsletter – e-mailom
áno  áno 
Prezentácia spoločnosti, resp. produktov a služieb
na seminároch, konferenciách za zvýhodnených
podmienok
  áno 
Ročné predplatné Česko Slovenského odborného
časopisu KVALITA
zľava 10 %  áno 
Prezentácia spoločnosti v časopise KVALITA
s možnosťou stať sa partnerom na odborných
podujatiach za zvýhodnených podmienok
  áno 
Možnosť publikovať odborný článok v časopise
KVALITA
áno  áno 
Odborne sa podieľať na náplní seminárov
a konferencií organizovaných združením
áno  áno 
Umiestnenie loga členskej spoločnosti na stránke
www.cvzp.sk s prelinkovaním na domovskú stránku
  áno 
Ročné stretnutie členov združenia so vzájomnou
prezentáciou členov
  áno 
Bezplatná účasť na stretnutiach s výnimočnými
organizáciami (tzv. best practice)
áno  áno (max 2 osoby)