Členský poplatok

Pre rok 2017 sú stanovené členské poplatky:

Študenti, dôchodcovia
32 EUR + 20% DPH = 38,40 EUR

Individuálne členstvo (Fyzická osoba)
40 EUR + 20% DPH = 48 EUR

Kolektívne členstvo A (Organizácia verejnej správy, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb)
100 EUR + 20% DPH = 120 EUR

Kolektívne členstvo B (SZČO, podnikateľský sektor)
150 EUR + 20% DPH = 180 EUR