Časopis KVALITA

KVALITA 2018 – 26 rokov na trhu

kvalita

Časopis KVALITA - odborný časopis s nosnou témou systémov manažérstva a spoločenskej zodpovednosti.

Teória a prax z Čiech, Slovenska a zo zahraničia. Originálne a aj preložené príspevky z oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojoch a metódach manažérstva, legislatívy a technickej normalizácie, výkonnosti organizácie. Časopis je pre manažérov, pre odborníkov, ale i pre verejnosť.

Časopis KVALITA ponúka priestor na prezentáciu certifikačných, konzultačných a vzdelávacích spoločností, priestor na prezentáciu svojich aktuálnych informácií z oblasti systémov manažérstva a certifikácie, priestor pre publikačnú činnosť, priestor pre prezentáciu firiem a ich produkty.

Časopis KVALITA vychádza štvrťročne - 4 čísla za rok.

Obsah aktuálneho čísla 2-2018

kvalita 
 kvalita
 kvalita
 kvalita
 

 SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Kontext (súvislosti) organizácia - ako sa s tým jednoducho popasovať
Adriana Galisová, Daniela Gubová,
SE Bordnetze – Slovakia s. r. o.

ISO 19011:2018 - uvažovanie založené na riziku v auditovaní
Juraj Kliment, LRQA, FMMR TU Košice, UMIK
Marek Šolc, FMMR TU Košice, UMIK

Nový prístup industrializácie, príprava nábehu výrobného programu a osvedčená prax
Miroslav Čička, Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.

Nová revize ISO 22000:2018 Systémy managementu bezpečnosti potravin
byla publikována
Jiří Bašta, Lloyd´s Register Quality Assurance

Nová kvalita, jiná kvalita
Karel Červený, Talent Innovation s.r.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Integrácia spoločenskej zodpovednosti do stratégie organizácie
Hajnalka Németh, P.N.L. Elektro, s.r.o.

Mezigenerační spolupráce v kontextu současných změn
Růžena Petříková, Rada kvality ČR

Baťove úvahy - Není starosta jako starosta
Šárka Janků, TRANGO, s.r.o.

Revoluce v kontaktování záchranných složek či škola hrou ve Středoafrické republice, Česko i letos v Cenách SDGs ocenilo projekty, které zlepšují svět
Karolína Gumulcová, Asociace společenské odpovědnosti

INFORMÁCIE

Odbornosť a zodpovednosť k vodným stavbám i rešpekt a úcta k prírode a človeku
dávajú našej práci zmysel
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Kurz Strategie budoucnosti (Řízení budoucnosti)
Karel Červený, Iveta Paulová, Dagmar Zweschperová,
Daniel Červený, Talent Innovation s.r.o.

Píšeme spoločne históriu kvality v sociálnych službách na Slovensku
Mária Kovaľová, Ondrej Buzala, TABITA s r.o.