Časopis KVALITA

KVALITA 2017 – 25 rokov na trhu

KVALITA 2017 – 25 rokov na trhu

Časopis KVALITA - odborný časopis s nosnou témou systémov manažérstva.

Teória a prax z Čiech, Slovenska a zo zahraničia. Originálne a aj preložené príspevky z oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojoch a metódach manažérstva, legislatívy a technickej normalizácie, výkonnosti organizácie. Časopis je pre manažérov, pre odborníkov, ale i pre verejnosť.

Časopis KVALITA ponúka priestor na prezentáciu certifikačných, konzultačných a vzdelávacích spoločností, priestor na prezentáciu svojich aktuálnych informácií z oblasti systémov manažérstva a certifikácie, priestor pre publikačnú činnosť, priestor pre prezentáciu firiem a ich produkty.

Časopis KVALITA vychádza štvrťročne - 4 čísla za rok.

Obsah aktuálneho čísla 1-2017

KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

POŽIADAVKY LEGISLATÍVY A NORIEM BEZPEČNOSTI POTRAVÍN PRE RIADENIE POSTUPOV SŤAHOVANIA POTRAVÍN Z TRHU
Peter Zajác, Jozef Čapla, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

KVALITA V PRAXI

HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV, 16. ČASŤ
Mikuláš Čollák

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRE UVEDENIE ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY NA TRH EURÓPSKEJ ÚNIE
Jozef Kováč, Ekom spol. s r.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

CENY SDGS: PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ ZA NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OSN POPRVÉ V ČR
Lucie Mádlová, Asociace společenské odpovědnosti

CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST
Julie Borovcová, Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

IATF 16949:2016 – PRECHOD NA NOVÚ VERZIU ŠTANDARDU KVALITY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
Juraj Kliment, LRQA, HF TU Košice, KIM
Marek Šolc, HF TU Košice, KIM

ČO JE NOVÉ V SÚBORE NORIEM STN ISO 9000?
Jozef Grauzeľ, MASM – Systémy kvality

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ JE ZODPOVEDNOSŤOU CELEJ ORGANIZÁCIE
Pavel Horník, TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.

KOMPETENCIE ZAMESTNANCOV V KONTEXTE NORIEM ISO 9001:2015 A ISO 14001:2014
Jaromíra Vaňová, Materiálovotechnologická fakulta STU
Iveta Paulová, Edita Hekelová, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

ZEFEKTÍVŇOVANIE PROCESOV ORGANIZÁCIE VEREJNÝCH SLUŽIEB VYUŽITÍM LEANSIX SIGMA
Pavel Večeřa, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

APLIKÁCIA BALDRIGE BUSINESS MODELU NA VYBRANÝCH PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOCH
Otília Zorkóciová, Lenka Škodová Ekonomická univerzita v Bratislave

OŠETROVATEĽSKÉ CENTRUM Z HUMENNÉHO SI V SÚŤAŽI ZODPOVEDNÝCH FIRIEM VIABONA SLOVAKIA 2016 PREVZALO
JEDNU Z HLAVNÝCH CIEN I CENU VEREJNOSTI

KVALITA-QUALITY 2017
Růžena Petříková, místopředseda Rady kvality ČR

POVIEDKA

DEDUKCIA PRIAM HOLMESOVSKÁ
Mikuláš Čollák

Viac o časopise KVALITA sa dozviete na webovej stránka www.casopiskvalita.sk