Časopis KVALITA

KVALITA 2018 – 26 rokov na trhu

kvalita

Časopis KVALITA - odborný časopis s nosnou témou systémov manažérstva a spoločenskej zodpovednosti.

Teória a prax z Čiech, Slovenska a zo zahraničia. Originálne a aj preložené príspevky z oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojoch a metódach manažérstva, legislatívy a technickej normalizácie, výkonnosti organizácie. Časopis je pre manažérov, pre odborníkov, ale i pre verejnosť.

Časopis KVALITA ponúka priestor na prezentáciu certifikačných, konzultačných a vzdelávacích spoločností, priestor na prezentáciu svojich aktuálnych informácií z oblasti systémov manažérstva a certifikácie, priestor pre publikačnú činnosť, priestor pre prezentáciu firiem a ich produkty.

Časopis KVALITA vychádza štvrťročne - 4 čísla za rok.

Obsah aktuálneho čísla 4-2017

iva 
 auta
 nemoc
 cena
 

 SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

Proces vykonávania auditov kvality je nemenný, mení sa obsah a oblasť auditovania
Iveta Paulová, Vysoká škola manažmentu

Priravujeme medzinárodnú konferenciu na tému spoločenskej zodpovednosti organizácií
CVZP, o.z.

Harmonizace řízení rizik prostřednictvím FMEA v automobilovém průmyslu
Ivan Miller, Lloyd´s Register Quality Assurance

Zvyšovanie povedomia kvality ako riadený proces kontinuálneho zlepšovania
Slavomír Kubo, Vaillant Industry Slovakia s.r.o.

ROZHOVOR

Žijeme v zajetí reklam a našeptávačů zlých myšlenek, programujme
se na pozitivní cíle

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Riešenie environmentálnych potrieb ako zdroj udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti v zdravotníckych zariadeniach
Hajnalka Németh, externá konzultantka/manažérka

Vzdělávání na způsob „Baťa"
Šárka Janků, TRANGO, s.r.o.

Radosť a šťastie pretavuje do skla
Gordana Turuk, GORDANA GLASS, SPOL. S R.O.

INFORMÁCIE

November priniesol nových víťazov a ocenených
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Národní ceny České republiky pro rok 2017: pět hvězd pro Prahu 13
a automobilku Hyundai

David Kubla, Česká společnost pro jakost,

Kurz: Rozvoj kreativity a inovačního myšlení pro top manažery
Karel Červený, Talent Innovation s.r.o.