Zrealizované aktivity 2018

"Chceme byť nielen konkurencieschopní a dôveryhodní, ale aj osožní pre spoločnosť."

"Chceme byť nielen konkurencieschopní a dôveryhodní, ale aj osožní pre spoločnosť."

Uskutočnila sa Medzinárodná konferencia o spoločenskej zodpovednosti

Jednou z aktivít CVZP je organizovanie medzinárodných konferencií a seminárov v oblasti spoločenskej zodpovednosti organizácií, ktoré sme organizovali na základe požiadavky iných organizácií.

Zámerom CVZP bolo už dávnejšie zorganizovať vlastnú konferenciu a tým odštartovať sériu stretnutí s osobnosťami a zaujímavými ľuďmi v oblasti spoločenskej zodpovednosti organizácií vo verejnej správe. Táto téma je našou srdcovkou a vidíme v nej veľký priestor na rozvoj a šírenie dobrých praktík a tým skvalitnenie života všetkých občanov.

Motto konferencie: "Chceme byť nielen konkurencieschopní a dôveryhodní, ale aj osožní pre spoločnosť." Cieľom dvojdňovej konferencie o spoločenskej zodpovednosti bolo zvýšiť povedomie verejnosti a predovšetkým pracovníkov verejnej správy o spôsoboch uplatňovania princípov a prístupov k spoločenskej zodpovednosti zo strany organizácie tak, aby bola preukázaná jej užitočnosť pre ľudí, okolie a celú spoločnosť. Partner konferencie, Trnavská univerzita v Trnave, bola garantom vysokej úrovne a nadmieru spokojných účastníkov konferencie. Veľká vďaka patrí najmä veľkej podpore samotného rektora univerzity prof. doc. JUDr. Mareka Šmída, PhD., ktorý je príkladom spoločensky zodpovedného človeka svojim prístupom a konaním aj v profesijnej oblasti.

Konferenciu otvoril podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Marek Neštický, ktorý si vzápätí so záujmom vypočul niektoré prednášky a ako priznal, sú pre neho veľkou inšpiráciou pre prácu.

Prvý deň konferencie predniesli svoje príspevky naši kolegovia a priatelia z Českej republiky. S veľkou zanietenosťou odprezentovali najlepšie praktiky vo svojej organizácií v oblasti spoločenskej zodpovednosti a informovali o Cene hejtmana CSR. Ďalším zaujímavým príkladom boli i spomienky a dobré príklady Tomáša Baťu, ako vizionára a neprekonanej osobnosti v prístupoch k spoločenskej zodpovednosti organizácií. Prvý deň sme ukončili interaktívnou prednáškou o imaginácii manažéra aj s praktickou ukážkou predstavivosti, ktorá je dôležitá pri kreativite a inováciách, ktoré prispievajú ku kvalite života. Večer patril exkurzii po Trnave predstavením výnimočného projektu slovenského filantropa p. M. Trnku: Nádvorie (Malý Berlín). Spoločenský večer spestrili muzikáloví herci divadla Nová Scéna Bratislava - Romanka Dang Van a Róbert Halák.

Druhý deň konferencie boli prezentované najlepšie praktiky organizácií verejnej správy a domovov sociálnych služieb v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Celé doobedie sa nieslo v priateľskej atmosfére a veľmi živou diskusiou a inšpiratívnymi podnetmi. Záverom sme skonštatovali, že sa odštartovala podnetná téma, ktorá nachádza odozvu vo všetkých typoch organizácií.

  

konferencia 2018  konferencia 2018  konferencia 2018
 konferencia 2018  konferencia 2018  konferencia 2018
 konferencia 2018  konferencia 2018  konferencia 2018