Zrealizované aktivity 2017

"Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými."

"Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými."

Uskutočnila sa 14. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Dňa 21.novembra sa konala v priestoroch zariadenia Úradu Vlády SR – v hoteli Bôrik, tradičná medzinárodná konferencia v rámci Európskeho týždňa kvality a odovzdávania Národných cien SR. Organizátorom a garantom konferencie bol Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo, spoluorganizátorom a partnerom konferencie bolo CVZP, o.z.

Konferencia, ktorej mottom je: „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými.", sa stala akýmsi veľmi príjemným stretnutím odborníkov nielen z podnikateľského subjektu, ale aj verejnej správy. Ide o previazanie týchto dvoch subjektov, ktoré sa po minulé roky veľmi osvedčili. Účastníci konferencie sú si blízki nielen po stránke profesnej , ale aj osobnostnej a ľudskej. Táto skutočnosť vytára nádhernú atmosféru celého priebehu konferencie. Nebolo tomu inak ani tento rok.

V prvej časti konferencie mali účastníci možnosť si vypočuť novinky a nové prístupy v oblasti manažérstva kvality, inovácií a strategického smerovania konkurencieschopnosti v organizáciách. V tomto zmysle nemožno opomenúť ani dôraz vplyvu ľudského potenciálu na výkonnosť organizácie.

Druhá časť konferencie bola zameraná na oblasť spoločenskej zodpovednosti organizácií vo všetkých jej aspektoch s dôrazom na zmenu prístupov a myslenia lídrov, ktorí stoja na čele týchto organizácií a hľadania spôsobov zefektívnenia riadenia organizácií.  Nemenej dôležitú oblasť tvorí i sociálna zložka a zamyslenie sa nad udržateľnosťou organizácií vo vzťahu k spoločnosti. Záverečné vystúpenie spisovateľky A. Coddington a pohľade na život a odhodlania sa nebáť napĺňať svoje odvážne ciele bolo veľkým spríjemnením záveru konferencie.

 

 

konfera2 konfera3  konfera4 
 konfera  konfera  konfera