Zrealizované aktivity 2015

 

Spoluorganizátor bezplatného informačného seminára k Národnej cene SR za kvalitu 2015
a Národnej cene SR za spoločenskú zodpovednosť 2015
- príprava odborného programu seminára a administratívno-organizačné zabezpečenie bezplatného
seminára k súťažiam
foto foto
   
Spoluorganizátor XII. medzinárodnej konferencie o kvalite
- príprava odborného programu konferencie a administratívno-organizačné zabezpečenie konferencie
- príprava a zabezpečenie kultúrneho programu  
 foto  foto
 foto  foto
   
Vzdelávanie účastníkov v rámci súťaže NCSRK 2015 a NCSSZ 2015
 
Organizačné a technické zabezpečenie súťaže NCSRK 2015 a NCSRSZ 2015
 
Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2015
 
Súťaž Top manažéri kvality roka 2015
 
Externá spätná väzba modelu CAF
 
Zabezpečenie preškolenia posudzovateľov Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
 
Spracovanie prípadových štúdií a školiacich materiálov k metodikám súťaží NCSRK a NCSRSZ