POZVÁNKA NA 13. MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

POZVÁNKA NA 13. MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

"Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými."

7. - 8. december 2016, Hotel Bratislava, Bratislava

Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci, ktorým ide o dosiahnutie výnimočnosti v organizáciách, každoročne stretávajú na medzinárodnej konferencii o kvalite. Mnohí z nich sú sami veľmi úspešní a v očiach verejnosti aj výnimoční.

Tradícia bude dodržaná i tento rok a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizuje v poradí už 13. ročník tejto konferencie. Kvalita spolu so spoločenskou zodpovednosťou zabezpečujú úspešnosť a konkurencieschopnosť organizácii. V rámci konferencie sa tak otvára priestor, kde budú okrem kvality prezentované i úspechy v oblasti spoločenskej zodpovednosti, a z toho istého dôvodu sa aj do názvu konferencie pridala oblasť spoločenskej zodpovednosti.

viac...

plan

Plán aktivít 2016 - OBLASŤ VZDELÁVANIA

 

Názov kurzu Termín Poznámka
Tvorba samohodnotiacej správy modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM 10.05.2016 pre účastníkov NCSRK
Tvorba samohodnotiacej správy modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM 31.05.2016
13.09.2016

1. blok zo série

Model CAF - základný vhľad do života organizácie 07.06.2016
20.09.2016
1. blok zo série
Tvorba samohodnotiacej správy modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM 14.06.2016
18.10.2016
2. blok zo série
Posudzovanie samohodnotiacej správy modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM 21.06.2016
08.11.2016
3. blok zo série
Akčný plán modelu CAF/modelu výnimočnosti EFQM ako súbor následných aktivít 22.06.2016
22.11.2016
4. blok zo série
Externá spätná väzba modelu CAF  - pokročilý vhľad do života organizácie 28.06.2016
29.11.2016
pre inštitúcie so skúsenosťou s modelom CAF
Víkend s modelom výnimočnosti EFQM (putovanie krok za krokom od zásad, cez kritériá, samohodnotiacu správu až po akčný plán); začiatok piatok 15.00, koniec nedeľa 13.00 03.-05.06.2016
(prednostne pre účastníka NCSRK)

23.-25.09.2016
07.-09.10.2016
uzatvorené tréningy (vždy len jedna organizácia) pre vedenie organizácie a implementačný tím
Víkend s modelom CAF (putovanie krok za krokom od zásad, cez kritériá, samohodnotiacu správu až po akčný plán); začiatok piatok 15.00, koniec nedeľa 13.00 17.-19.6.2016
prednostne pre účastníka NCSRK)

09.-11.09.2016
21.-23.11.2016
uzatvorené tréningy (vždy len jedna organizácia) pre vedenie organizácie a implementačný tím

Bližšie informácie o jednotlivých kurzoch Vám radi poskytneme, prosíme napísať Vašu požiadavku na cvzp@cvzp.sk.

NOVÝ ROČNÍK SÚŤAŽÍ!

NOVÝ ROČNÍK SÚŤAŽÍ!

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil:
• 17. ročník Národnej ceny SR za kvalitu
• 3. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Súťaže sú najprestížnejšími cenami v danej oblasti na národnej úrovni. Svojimi náročnými kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch.

Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Tie ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality. Termín na prihlásenie sa do súťaže je 18. marec 2016.

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť je založená na hodnotení úrovne uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Tá je v rámci súťaže posudzovaná podľa modelu ZET v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. Termín na prihlásenie sa do súťaže je 18. marec 2016.

V prípade ak máte záujem o ďalšie informácie o súťažiach, využite možnosť a zúčastnite sa bezplatného informačného seminára, ktorý sa uskutoční v dvoch termínoch, 3. februára 2016 vo Svite a 17. februára 2016 v Bratislave. Na seminári odznejú informácie o metodike, priebehu a harmonograme aktuálnych ročníkov súťaž. Keďže hodnotenie v rámci súťaží vykonávajú posudzovatelia, v rámci seminára budete mať možnosť vypočuť si niektorých z nich a ich postrehy z hodnotení organizácií. V neposlednom rade odprezentujú svoje skúsenosti s účasťou v súťaži aj víťazné organizácie v rámci minulého ročníka súťaží.

Bližšie informácie nájdete tu...

Podpredseda CVZP, o.z. získal Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality

Podpredseda CVZP, o.z. získal Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality

Dňa 10. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 a ďalších súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality si odniesol Ľubomír Plai.

Ľubomír Plai sa dlhodobo venuje problematike verejnej správy, jej modernizácii a zefektívňovaniu. Bol prvým a posledným predsedom Úradu pre štátnu službu, v roku 2002 odštartoval na Slovensku zavádzanie modelu CAF na ministerstvách a v organizáciách verejnej správy a v roku 2003 v spolupráci s ÚNMS SR inicioval prvú konferenciu o kvalite vo verejnej správe.

Spájajú sa v ňom vlastnosti dobrého manažéra a vedomosti odborníka. Má skúsenosti s riadením štátnej služby na celoštátnej úrovni, ale aj s riadením samosprávy v pozícii starostu ako i prednostu. Bol a stále je odborníkom prizývaným k otázkam reformy, modernizácie štátnej služby, cezhraničnej spolupráce a riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe. Aktívne presadzuje uplatňovanie modelu CAF a iných efektívnych nástrojov zlepšovania v organizáciách verejnej správy.

V súčasnosti je členom Riadiaceho výboru pre reformu štátnej služby na Úrade vlády Slovenskej republiky, vedie Strategickú skupinu Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky, v štruktúra EÚ je národným korešpondentom modelu CAF a členom expertnej skupiny CAF pri Európskom inštitúte pre verejnú správu. V otázkach verejnej správy a agendy Rozumnej regulácie je poradcom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu 2015

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu 2015

Dňa 10. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015, Top manažéri kvality roka 2015 a publicistickej súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2015. Okrem toho sa udeľovali tituly Efektívny používateľ modelu CAF a ocenené boli i významné osobnosti za ich celoživotnú prácu v oblasti kvality. Vyhlasovateľom všetkých týchto súťaží je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky.

Slávnostný večer sa už tradične konal v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Pozvanie na slávnostný večer prijali ministri, štátni tajomníci, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia akademickej obce a významné osobnosti podnikateľskej sféry.

Víťazi a ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk Petra Mihóka, predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, Michala Ľacha, predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží a Jozefa Mihoka, predsedu ÚNMS SR.

Bližšie infomácie o ocenených nájdete tu.